fbset (linux parancs)

Tartalom

 

Adatok

Licenc: 
Verziószám: Linux Frame Buffer Device Configuration Version 2.1 (23/06/1999)
Fejlesztő/tulajdonos: (C) Copyright 1995-1999 by Geert Uytterhoeven

Rövid leírás:

Az fbset linux parancs manual oldala és súgója. Az fbset egy olyan rendszer segédprogram, amely megjeleníti vagy módosítja a képpont puffer eszköz beállításait. A képpont puffer eszköz egyszerű és egyedi felületet biztosít a különféle grafikus megjelenítők eléréséhez.

A képpont puffer eszközök a /dev könyvtárban található speciális eszköz csomópontokon érhetőek el. Ezen csomópontok elnevezési sémája mindig fb<n>, ahol az 'n' a használt képpont puffer eszköz száma.

Az fbset saját video mód-adatbázist használ, amely a /etc/fb.modes fájlban található. Korlátlan számú video mód definiálható ebben az adatbázisban. További információkért lásd az fb.modes oldalt.

 

 

Man oldal kimenet

man fbset
fbset(1)            Linux frame buffer utils            fbset(1)

NAME
    fbset - show and modify frame buffer device settings

SYNOPSIS
    fbset [options] [mode]

DESCRIPTION
    fbset is a system utility to show or change the settings of the frame buffer de‐
    vice. The frame buffer device provides a simple and unique interface to access
    different kinds of graphic displays.

    Frame buffer devices are accessed via special device nodes located in the /dev
    directory. The naming scheme for these nodes is always fb<n>, where n is the
    number of the used frame buffer device.

    fbset uses an own video mode database located in /etc/fb.modes. An unlimited
    number of video modes can be defined in this database. For further information
    see fb.modes(5).

OPTIONS
    If no option is given, fbset will display the current frame buffer settings.

    General options:

       --help, -h
           display an usage information

       --test don't change, just test whether the mode is valid

       --show, -s
           display the video mode settings. This is default if no further op‐
           tion or only a frame buffer device via -fb is given

       --info, -i
           display all available frame buffer information

       --verbose, -v
           display information what fbset is currently doing

       --version, -V
           display the version information about fbset

       --xfree86, -x
           display the timing information as it's needed by XFree86

    Frame buffer device nodes:

       --all, -a
           change all virtual consoles on this device

       -fb <device>
           device gives the frame buffer device node. If no device via -fb is
           given, /dev/fb0 is used

    Video mode database:

       -db <file>
           set  an  alternative  video mode database file (default is
           /etc/fb.modes), see also fb.modes(5)

    Display bitfield colors:

       -rgba <red,green,blue,alpha>
           each in length or length/offset color format

    Display geometry:

       -xres <value>
           set visible horizontal resolution (in pixels)

       -yres <value>
           set visible vertical resolution (in pixels)

       -vxres <value>
           set virtual horizontal resolution (in pixels)

       -vyres <value>
           set virtual vertical resolution (in pixels)

       -depth <value>
           set display depth (in bits per pixel)

       -nonstd <value>
           select nonstandard video mode

       --geometry, -g ...
           set all geometry parameters at once in the order <xres> <yres>
           <vxres> <vyres> <depth>, e.g. -g 640 400 640 400 4

       -match
           make the physical resolution match the virtual resolution

    Display timings:

       -pixclock <value>
           set the length of one pixel (in picoseconds). Note that the frame
           buffer device may only support some pixel lengths

       -left <value>
           set left margin (in pixels)

       -right <value>
           set right margin (in pixels)

       -upper <value>
           set upper margin (in pixel lines)

       -lower <value>
           set lower margin (in pixel lines)

       -hslen <value>
           set horizontal sync length (in pixels)

       -vslen <value>
           set vertical sync length (in pixel lines)

       --timings, -t ...
           set all timing parameters at once in the order <pixclock> <left>
           <right> <upper> <lower> <hslen> <vslen>, e.g. -t 35242 64 96 35
           12 112 2

    Display flags:

       -accel {false|true}
           set hardware text acceleration enable

       -hsync {low|high}
           set the horizontal sync polarity

       -vsync {low|high}
           set the vertical sync polarity

       -csync {low|high}
           set the composite sync polarity

       -gsync {false|true}
           set synch on green

       -extsync {false|true}
           enable or disable external resync. If enabled the sync timings are
           not generated by the frame buffer device and must be provided ex‐
           ternally instead. Note that this option may not be supported by
           every frame buffer device

       -sync <value>
           set custom sync flags. If specified, this value is bitwise or-ed
           to the other sync flags. This is useful for drivers that use cus‐
           tom sync flags

       -bcast {false|true}
           enable or disable broadcast modes. If enabled the frame buffer
           generates the exact timings for several broadcast modes (e.g. PAL
           or NTSC). Note that this option may not be supported by every
           frame buffer device

       -laced {false|true}
           enable or disable interlace. If enabled the display will be split
           in two frames, each frame contains only even and odd lines respec‐
           tively. These two frames will be displayed alternating, this way
           twice the lines can be displayed and the vertical frequency for
           the monitor stays the same, but the visible vertical frequency
           gets halved

       -double {false|true}
           enable or disable doublescan. If enabled every line will be dis‐
           played twice and this way the horizontal frequency can easily be
           doubled, so that the same resolution can be displayed on different
           monitors, even if the horizontal frequency specification differs.
           Note that this option may not be supported by every frame buffer
           device

    Display positioning:

       -move {left|right|up|down}
           move the visible part of the display in the specified direction

       -step <value>
           set step size for display positioning (in pixels or pixel lines),
           if -step is not given display will be moved 8 pixels horizontally
           or 2 pixel lines vertically

EXAMPLE
    To set the used video mode for X insert the following in rc.local:

       fbset -fb /dev/fb0 640x480-60

    and make the used frame buffer device known to X:

       export FRAMEBUFFER=/dev/fb0

FILES
    /dev/fb*
    /etc/fb.modes

SEE ALSO
    fb.modes(5), fbdev(4), /usr/share/doc/fbset/FAQ.gz

AUTHORS
    Geert Uytterhoeven <Geert.Uytterhoeven@cs.kuleuven.ac.be>

    Roman Zippel <zippel@fh-brandenburg.de>
       man files

2.1                  2010-04-12               fbset(1)

 

 

Súgó kimenet

fbset --help
Linux Frame Buffer Device Configuration Version 2.1 (23/06/1999)
(C) Copyright 1995-1999 by Geert Uytterhoeven


Usage: fbset [options] [mode]

Valid options:
 General options:
  -h, --help     : display this usage information
  --test       : don't change, just test whether the mode is valid
  -s, --show     : display video mode settings
  -i, --info     : display all frame buffer information
  -v, --verbose   : verbose mode
  -V, --version   : print version information
  -x, --xfree86   : XFree86 compatibility mode
  -a, --all     : change all virtual consoles on this device
 Frame buffer special device nodes:
  -fb <device>    : processed frame buffer device
             (default is /dev/fb0)
 Video mode database:
  -db <file>     : video mode database file
             (default is /etc/fb.modes)
 Display geometry:
  -xres <value>   : horizontal resolution (in pixels)
  -yres <value>   : vertical resolution (in pixels)
  -vxres <value>   : virtual horizontal resolution (in pixels)
  -vyres <value>   : virtual vertical resolution (in pixels)
  -depth <value>   : display depth (in bits per pixel)
  -nonstd <value>  : select nonstandard video mode
  -g, --geometry ... : set all geometry parameters at once
  -match       : set virtual vertical resolution by virtual resolution
 Display timings:
  -pixclock <value> : pixel clock (in picoseconds)
  -left <value>   : left margin (in pixels)
  -right <value>   : right margin (in pixels)
  -upper <value>   : upper margin (in pixel lines)
  -lower <value>   : lower margin (in pixel lines)
  -hslen <value>   : horizontal sync length (in pixels)
  -vslen <value>   : vertical sync length (in pixel lines)
  -t, --timings ... : set all timing parameters at once
 Display flags:
  -accel <value>   : hardware text acceleration enable (false or true)
  -hsync <value>   : horizontal sync polarity (low or high)
  -vsync <value>   : vertical sync polarity (low or high)
  -csync <value>   : composite sync polarity (low or high)
  -gsync <value>   : synch on green (false or true)
  -extsync <value>  : external sync enable (false or true)
  -sync <value>   : custom (driver specific) sync value
  -bcast <value>   : broadcast enable (false or true)
  -laced <value>   : interlace enable (false or true)
  -double <value>  : doublescan enable (false or true)
  -rgba <r,g,b,a>  : recommended length of color entries
  -grayscale <value> : grayscale enable (false or true)
 Display positioning:
  -move <direction> : move the visible part (left, right, up or down)
  -step <value>   : step increment (in pixels or pixel lines)
             (default is 8 horizontal, 2 vertical)

 

Kapcsolódó tartalom

 

Címkék