nproc

Tartalom

 

Adatok

Licenc: GNU GPLv3+
Verziószám: (GNU coreutils) 8.26 (Debian 9 Stretch-ben)
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.

Rövid leírás:

A parancs segítségével lekérdezhetjük az aktuális folyamat által elérhető feldolgozóegységek (processzormagok/szálak) számát.

 

 

Man oldal kimenet

man nproc
NPROC(1)               User Commands               NPROC(1)

NAME
    nproc - print the number of processing units available

SYNOPSIS
    nproc [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the number of processing units available to the current process, which may
    be less than the number of online processors

    --all print the number of installed processors

    --ignore=N
       if possible, exclude N processing units

    --help display this help and exit

    --version
       output version information and exit

AUTHOR
    Written by Giuseppe Scrivano.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report nproc translation bugs to <http://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version
    3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO
    WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
    Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
    or available locally via: info '(coreutils) nproc invocation'

GNU coreutils 8.26          February 2017               NPROC(1)

 

 

Súgó kimenet

nproc --help
Használat: nproc [KAPCSOLÓ]…
Az aktuális folyamat által elérhető feldolgozóegységek számának kiírása
ez kisebb lehet az elérhető processzorok számánál

   --all    a beépített processzorok számának kiírása
   --ignore=N ha lehetséges, N feldolgozóegység figyelmen kívül hagyása
   --help   ezen súgó megjelenítése és kilépés
   --version verzióinformációk megjelenítése és kilépés

A(z) GNU coreutils online súgója: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
A(z) nproc fordítási hibái a <http://bug.openscope.org/> címen jelenthetők.
Teljes dokumentáció itt: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) nproc invocation'

 

Kapcsolódó tartalom

 •  

 

Címkék