chown

Tartalom

 

Adatok

Licenc: GNU GPL 3. vagy újabb változata
Verziószám: 8.26 (Debian 9-ben)
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.

 

 

Man oldal kimenet

man chown
CHOWN(1)           General Commands Manual           CHOWN(1)

NÉV
    chown - fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS
    chown [options] user[:group] file...

    POSIX opciók: [-R] [--]

    GNU   opciók   (legrövidebb   forma):   [-cfhvR]  [--dereference]
    [--reference=rfile] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS
    A chown a felhasználói és/vagy csoport tulajdonost változtatja meg a
    megadott  fájlokra,  az első nem-opció paraméter szerint, amelyet a
    következőképpen értelmez: ha csak a felhasználói név (vagy az ennek
    megfelelő  számmal  reprezentált azonosító) van megadva, akkor ez a
    felhasználó lesz a fájlok tulajdonosa, de a csoport tulajdonos nem
    változik.  Ha  a  felhasználói nevet egy kettősponttal vagy ponttal
    elválasztva egy csoportnév követi (vagy a  neki  megfelelő  számmal
    reprezentált  azonosító)  és közöttük nincs szóköz, akkor a csoport
    tulajdonos is megváltozik.

GNU RÉSZLETEK
    A GNU verzió megengedi a pont használatát a kettőspont helyett (a BSD-t
    követve). [Ezt a POSIX nem engedte meg, mivel a pont egy szabályos karakter
    egy felhasználói névben]. Ha a felhasználói nevet egy pont vagy kettőspont
    követi, de csoportnév nem, a felhasználó válik a fájlok tulajdonosává és a
    felhasználó csoportja lesz a fájl csoport tulajdonosa. Amennyiben egy pont
    vagy kettőspont, és a csoport van megadva, de a felhasználó nem, akkor csak
    a csoport tulajdonos változik; ekkor a chown  a  chgrp  paranccsal
    egyenértékű.

POSIX OPCIÓK
    -R   Rekurzívan változtatja meg a könytárak és tartalmuk tulajdonosát.

    --   Opciólista lezárása.

GNU OPCIÓK
    -c, --changes Kiírja azoknak a fájloknak a neveit, amelyek tulajdonosai
    megváltoztak.

    -f, --silent, --quiet
       Nem ír ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl tulajdonosait
       nem tudja megváltoztatni.

    -h, --no-dereference
       Magukon a szimbolikus linkeken végez műveletet ahelyett, amire
       mutatnak.  Csak akkor használható, ha a lchown  rendszerhívás
       létezik.

    -v, --verbose
       Kiírja  a  fájlok  neveit,  amelyek  tulajdonosait megpróbálja
       megváltoztatni.

    -R, --recursive
       Rekurzívan keresi a fájlokat a könyvtárakban.

    --dereference
       A szimbolikus link által mutatott fájl tulajdonosát változtatja meg
       ahelyett, hogy magát a linket manipulálná.  (Újdonság a file‐
       utils-4.0 csomagban.)

    --reference= rfile
       (Újdonság a fileutils 4.0 csomagban.) A file tulajdonosát az rfile
       -lal megegyezőre állítja.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK
    --help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET
    A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel
    bírnak.

MEGFELELÉS
    A POSIX 1003.2 nem engedi meg a pont, mint elválasztó jel használatát a
    felhasználói és a csoportnév között.

MEGJEGYZÉSEK
    Ez a kézikönyvoldal a chown azon verzióját írja le, amely a fileutils-4.0
    csomagban található; más változatok némileg eltérhetnek.  Javításokat,
    bővítéseket a <aeb@cwi.nl> címre lehet küldeni (angolul). A programhibákat
    (szintén angolul) a <fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu> címre lehet jelenteni.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Kulcsár Gábor <medve@iku.omikk.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>

FSF               GNU File Utilities            CHOWN(1)

 

 

Súgó kimenet

chown --help
Használat: chown [KAPCSOLÓ]… [TULAJDONOS] [:[CSOPORT] FÁJL…
 vagy:  chown [KAPCSOLÓ]… --reference=REFERENCIAFÁJL FÁJL…
Megváltoztatja mindegyik FÁJL tulajdonosát és/vagy csoportját a TULAJDONOSRA
és/vagy a CSOPORTRA. A --reference használata esetén mindegyik FÁJL
tulajdonosát és csoportját a REFERENCIAFÁJLÉRA változtatja.

 -c, --changes     mint a részletes mód, de csak a végrehajtott
              változásokat jelzi
 -f, --silent, --quiet megszünteti a legtöbb hibaüzenetet
 -v, --verbose     minden feldolgozott fájl után diagnosztikai
              üzenetet ír ki
   --dereference   az egyes szimbolikus linkek hivatkozóit érinti (ez az
              alapértelmezett), és nem magát a szimbolikus linket
 -h, --no-dereference  a szimbolikus linket érinti, és nem a fájlt
             (csak azokon a rendszereken hasznos, ahol a szimbolikus
              link tulajdonosa módosítható)
   --from=JELENLEGI_TULAJ:JELENLEGI_CSOPORT
              csak akkor változtatja meg a fájl tulajdonosát és/
               vagy csoportját, ha a jelenlegi beállítások
               megegyeznek a megadottakkal. A két attribútum
               közül bármelyik elhagyható, ebben az esetben
               nincs szükség egyezésre a kihagyott attribútumhoz
   --no-preserve-root  a „/”-t ne kezelje speciálisan (alapértelmezett)
   --preserve-root    a rekurzív működés visszautasítása a „/” könyvtáron
   --reference=RFÁJL a megadott RFÁJL csoportját és tulajdonosát
              állítja be TULAJ:CSOPORT értékek megadása helyett
 -R, --recursive    rekurzívan működik a fájlokon és könyvtárakon

Az alábbi kapcsolók a hierarchia bejárását módosítják, ha a -R kapcsoló
is meg van adva. Ha egynél több van megadva, akkor csak a legutolsó
fejti ki hatását.

 -H           ha egy parancssori argumentum szimbolikus link
              egy könyvtárra, akkor bejárja
 -L           minden könyvtárra mutató szimbolikus link bejárása
 -P           ne járjon be egyetlen szimbolikus linket sem
              (alapértelmezett)

   --help   ezen súgó megjelenítése és kilépés
   --version verzióinformációk megjelenítése és kilépés

A tulajdonos változatlan marad, ha nincs megadva. A csoport változatlan
marad, ha nincs megadva, de megváltozik a bejelentkezési csoportra, a „:”-ot
követő TULAJDONOS nevének megadásakor. A TULAJDONOST és a CSOPORTOT meg
lehet adni számmal vagy névvel.

Példák:
 chown root /u    A /u tulajdonosának megváltoztatása „root”-ra.
 chown root:staff /u Hasonló, de a csoportot megváltoztatja „staff”-ra.
 chown -hR root /u  A /u és az alatta található fájlok tulajdonosának
           módosítása „root”-ra.

A(z) GNU coreutils online súgója: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
A(z) chown fordítási hibái a <http://bug.openscope.org/> címen jelenthetők.
Teljes dokumentáció itt: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chown>
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) chown invocation'

 

Kapcsolódó tartalom

 

Címkék